Renovatie van de Leopold II-tunnel (Annie Cordy-tunnel)

///A REMPLACER> De redactie van een case studie is een van de beste oplossingen voor het converteren van eenvoudige website bezoekers naar potentiële klanten: meer diepgaand dan alleen een getuigenis van een klant, het legt in detail uit, hoe uw bedrijf oplossingen heeft kunnen bieden voor de problemen van een specifieke klant, waardoor uw degelijkheid wordt aangetoond.

Maar hoe schrijft u best een goede case studie? Het antwoord in 7 stappen.

1) De titel

Zorg allereerst voor een pakkende titel voor uw case studie. Het moet vrij kort zijn, maar allesomvattend: de belangrijkste verwezenlijkingen / successen moeten daar verschijnen. Samengevat:

  • Vermijd generieke titels zoals "Case studie: een tevreden klant getuigt"
  • Kies liever voor een slagzin in de stijl van: "Hoe XXX zijn omzet heeft verdrievoudigd met onze oplossing"

2) De samenvatting

Houd er altijd rekening mee dat internetgebruikers haast hebben: niet iedereen heeft de tijd om uw case studie volledig te lezen - of althans niet onmiddellijk. Een samenvatting is essentieel, zodat iedereen tenminste een vaag idee krijgt van de inhoud van uw case studie en vooral van de resultaten. Vat het document in enkele zinnen samen. Voeg wat cijfers toe (grafieken, enz.) om het resultaat aan te tonen.

3) Stel de klant voor

Het doel van de case studie is uiteraard om uw bedrijf te dienen, maar dat betekent niet dat alleen de show moet stelen ten koste van de klant wiens verhaal u vertelt. Introduceer de klant (of het nu een particulier of een bedrijf is), presenteer hem in een goed daglicht, al was het maar om hem te bedanken voor zijn bijdrage aan uw inhoud.

4) Te overwinnen uitdagingen

Deze stap is cruciaal: u moet in 2 of 3 paragrafen de context beschrijven waarin de klant zich bevond en de redenen die hem ertoe hebben aangezet om op u beroep te doen.

Idealiter kunt u hier het woord geven aan de klant, die direct de problemen die hij of zij tegenkwam kan schetsen voordat hij beroep deed op uw diensten of producten.

Het is ook de gelegenheid om de doelstellingen te vermelden die de klant wilde bereiken (bijvoorbeeld: een verhoging van de omzet met 10%, een toename van het verkeer op de blog, enz.).

5) De gebrachte oplossingen

Nu is het tijd om aan te halen wat u daadwerkelijk in het werk hebt gesteld om uw klant te helpen. Dit is precies wat uw lezer interesseert: weten hoe u een probleem dat hij ook zou kunnen tegenkomen heeft opgelost.

Dit is de gelegenheid om, met bewijsmateriaal, de voordelen van uw producten of diensten aan te duiden, evenals hoe zij het probleem van de klant hebben kunnen oplossen.

Leg ook uit hoe u uw oplossing hebt geïmplementeerd en hoe u de uitdagingen en beperkingen hebt overwonnen, waardoor u de lezer gerust kunt stellen en eventuele bezwaren weg kunt nemen.

6) De behaalde resultaten

Nu u uw aanpak duidelijk hebt uitgelegd en de kwaliteiten van uw oplossing naar voren hebt gebracht, moet u aantonen dat het echt werkt: hier kunt u uw expertise echt bewijzen.

Som alle positieve gevolgen van uw producten of diensten voor uw klant op - met getuigenissen van hem om uw beweringen geloofwaardig te maken.

Nog belangrijker :  maak de balans op van het behalen van de objectieven van uw klant: hebt u ze net kunnen behalen, of hebt u de verwachtingen zelfs overtroffen door een nog beter resultaat – het is belangrijk om te laten zien dat u in staat bent de gestelde doelstellingen te behalen.

7) De conclusie

U kunt gebruik maken van de conclusie van uw case studie om de klant die vriendelijk heeft ingestemd om deel te nemen te bedanken, maar ook om terug te komen op de hoofdpunten van de case studie en uw verwezenlijkingen te bekijken.

Beter nog: vraag uw lezer om een beroep op u te doen als hij zich in een situatie bevindt die lijkt op die van de klant uit uw case studie. U kunt calls-to-action integreren.

Laat uw case studie schrijven door E-net Business

De case studie is een belangrijk document dat professioneel en overtuigend moet worden geschreven. Als u zich hier niet 100% bij op uw gemak voelt, is het beter om het schrijven toe te vertrouwen aan een deskundige zoals E-net Business, of deel te nemen aan opleiding in schrijven voor internet.

Onze referenties

Onze nieuwste projecten

Gecertificeerde experts

Gepersonaliseerde ondersteuning

Projectmanagement van A tot Z

Snelle afspraak boeken